Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Van der Tak Finance B.V. (hierna te noemen “wij”, “ons” of “het kantoor”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, openbaart en beschermt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

  1. Verzameling van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt bij het gebruik van onze diensten, zoals uw naam, contactgegevens, financiële informatie en andere relevante gegevens die nodig zijn voor het verstrekken van hypotheek- en verzekeringsadvies. We kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen via cookies en vergelijkbare technologieën wanneer u onze website bezoekt.

  1. Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u de gevraagde diensten te kunnen leveren, zoals het verstrekken van hypotheek- en verzekeringsadvies, het beheren van uw account en het communiceren met u over onze diensten. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor interne administratieve doeleinden, zoals het analyseren van onze dienstverlening en het verbeteren van onze processen.

  1. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, zoals het delen van uw gegevens met financiële instellingen of verzekeringsmaatschappijen om hypotheek- of verzekeringsaanvragen te verwerken. We zullen uw gegevens alleen delen met derden die voldoen aan de geldende privacywetgeving en die adequate beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.

  1. Beveiliging van persoonlijke gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We beperken de toegang tot uw gegevens tot medewerkers die deze informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren en zorgen ervoor dat zij gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen.

  1. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor het verlenen van onze diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen wij uw gegevens veilig verwijderen of anonimiseren.

  1. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring om uw rechten uit te oefenen.

  1. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

  1. Contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Van der Tak Finance B.V.

Laan van Meerdervoort 33
2517 AC ’s-Gravenhage

E: info@vandertakfinance.nl
T: 070 820 01 35

Wij zullen uw vragen en verzoeken zo snel mogelijk behandelen.