Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen juridisch, financieel of professioneel advies. Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat, volledig en actueel is, kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

Het gebruik van de informatie op deze website is geheel op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze websites. Het opnemen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud van die website onderschrijven of goedkeuren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de informatie op deze website geen vervanging is voor professioneel advies. Voor specifiek advies met betrekking tot hypotheekzaken raden wij u aan om contact op te nemen met een gekwalificeerde hypotheekadviseur.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of te verwijderen.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden die hierin zijn uiteengezet. Als u het niet eens bent met deze disclaimer, verzoeken wij u om deze website niet te gebruiken.