Klachtenprocedure

Niet tevreden?

Wanneer je ontevreden bent over bepaalde zaken tijdens het adviestraject en heb je een serieuze klacht, dan kun je dit melden bij een medewerker van Van der Tak Finance B.V. Deze zal je vragen de klacht op schrift te stellen. Na ontvangst van jouw klacht ontvang je een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen wij verwachten je klacht op te kunnen lossen. Uitgangspunt is dat de klacht zo snel mogelijk wordt beantwoord. We streven ernaar dat de klacht binnen één maand naar tevredenheid is afgewikkeld.

KiFid

Mocht je niet tevreden zijn over deze bemiddelingspoging dan heb je de mogelijkheid jouw klacht binnen drie maanden voor te leggen aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid). Voor het indienen van jouw klacht en/of uitleg over de klachtenregeling kun je terecht op de website www.kifid.nl.

Contactgegevens

Van der Tak Finance B.V.

Laan van Meerdervoort 33
2517 AC ’s-Gravenhage

E: info@vandertakfinance.nl
T: 070 820 01 35

KvK: 73569852
AFM: 12046397
Kifid: 300.017299